شرکت ساختمانی آژگن برج
شرکت ساختمانی آژگن برج پروژه های متعددی را به انجام رسانده است که برخی به شرح زیر می باشد:
پروژه ها 
برج دیپلمات سوم ولنجک
جزئیات بیشتر
برج دیپلمات کوهستان
جزئیات بیشتر
برج دیپلمات ساسان
جزئیات بیشتر
برج مرکزی مادیران
جزئیات بیشتر
برج های چهارگانه جام جم
جزئیات بیشتر
مجتمع 200 واحدی مهماندوست
جزئیات بیشتر
برج مسکونی N3
جزئیات بیشتر
مجتمع 408 واحدی شهید همت
جزئیات بیشتر
برج بانک مسکن قم
جزئیات بیشتر
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]