شرکت ساختمانی آژگن برج
لیست اقلام رایج کناف - پانل گچی
قیمت (ریال)
واحد
ضخامت
مشخصه
نوع
نام کالا
73,800
مترمربع
9,5mm
2,40*1,20
RG
پانل گچی
توضیحات :
78,000
مترمربع
12,5mm
2,40*1,20
RG
پانل گچی
توضیحات :
78,000
مترمربع
12,5mm
2,50*1,20
RG
پانل گچی
توضیحات :
84,200
مترمربع
12,5mm
2,40*1,20
FR
پاتل گچی
توضیحات :
84,200
مترمربع
12,5mm
2,50*1,20
FR
پانل گچی
توضیحات :
96,200
مترمربع
12,5mm
2,40*1,20
MR
پانل گچی
توضیحات :
96,200
مترمربع
12,5mm
2,50*1,20
MR
پانل گچی
توضیحات :
109,200
lمترمربع
12,5mm
2,40*1,20
FM
پانل گچی
توضیحات :
109,200
مترمربع
12,5mm
2,50*1,20
FM
پانل گچی
توضیحات :
 
لیست کامل محصولات را از لینک روبرو دریافت نمایید
لیست گروه بندی
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]