شرکت ساختمانی آژگن برج
لیست اقلام رایج کناف - سازه ها
قیمت (ریال)
واحد
ضخامت
مشخصه
نوع
نام کالا
15,500
مترطول
--
4000mm
UH-36
پروفیل
توضیحات :
21,300
مترطول
--
4000mm
F47
پروفیل
توضیحات :
10,900
مترطول
--
4000mm
L-25
نبشی
توضیحات :
27,300
مترطول
--
3000mm
C-50
استاد
توضیحات :
33,600
مترطول
--
3000mm
C-70
استاد
توضیحات :
41,200
مترطول
--
3000mm
C-100
استاد
توضیحات :
19,300
مترطول
--
4000mm
U-50
رانر
توضیحات :
24,700
مترطول
--
4000mm
U-70
رانر
توضیحات :
28,100
مترطول
--
4000mm
U-100
رانر
توضیحات :
10,300
مترطول
--
3000mm
25*25
کرنربید
توضیحات :
11,700
مترطول
--
3000mm
31*31
کرنربید
توضیحات :
27,200
مترطول
--
4000mm
CD-60
سازه
توضیحات :
 
لیست کامل محصولات را از لینک روبرو دریافت نمایید
لیست گروه بندی
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]