شرکت ساختمانی آژگن برج
لیست اقلام رایج کناف - پروفیل DIN
قیمت (ریال)
واحد
ضخامت
مشخصه
نوع
نام کالا
28,100
مترطول
--
3000mm
CW-50
استاد
توضیحات :
35,000
مترطول
--
3000mm
CW-75
استاد
توضیحات :
42,000
»ترطول
--
3000mm
CW-100
استاد
توضیحات :
25,300
مترطول
--
4000mm
UW-50
رانر
توضیحات :
29,900
مترطول
--
4000mm
UW-75
رانر
توضیحات :
35,000
مترطول
--
4000mm
UW-100
رانر
توضیحات :
 
لیست کامل محصولات را از لینک روبرو دریافت نمایید
لیست گروه بندی
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]