شرکت ساختمانی آژگن برج
لیست اقلام رایج کناف - پروفیل کلیک
قیمت (ریال)
واحد
ضخامت
مشخصه
نوع
نام کالا
22,400
متر
3600mm
24*38
T-RM 1
سپری
توضیحات :
20,000
متر
1200mm
24*28
T-RC 10
سپری
توضیحات :
19,300
متر
600mm
24*25.5
T-RC 9
سپری
توضیحات :
15,700
متر
3000mm
24*24
L-ARA
نبشی
توضیحات :
 
لیست کامل محصولات را از لینک روبرو دریافت نمایید
لیست گروه بندی
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]