شرکت ساختمانی آژگن برج
لیست اقلام رایج کناف - نانیوس
قیمت (ریال)
واحد
ضخامت
مشخصه
نوع
نام کالا
8,750
عدد
--
100 سانتیمتری
نانیوس
آویز
توضیحات :
7,130
عدد
--
80 سانتیمتری
نانییوس
آویز
توضیحات :
5,350
عدد
--
60 سانتیمتری
نانیوس
آویز
توضیحات :
3,730
عدد
--
40 سانتیمتری
نانیوس
آویز
توضیحات :
2,050
عدد
--
20 سانتیمتری
نانیوس
آویز
توضیحات :
1,570
عدد
--
برای F47
نانیوس
رکاب
توضیحات :
1,570
عدد
--
برای CD60/27
نانیوس
رکاب
توضیحات :
1,570
عدد
--
CD60
نانیوس
چنگک
توضیحات :
800
عدد
--
سوزن تنظیم ارتفاع
نانیوس
پین
توضیحات :
26,570
عدد
--
300 سانتیمتری
نانیوس
قطعه افزایش طول
توضیحات :
1,190
عدد
--
10 سانتیمتری
نانیوس
قطعه رابط
توضیحات :
 
لیست کامل محصولات را از لینک روبرو دریافت نمایید
لیست گروه بندی
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]