برج دیپلمات کوهستان
مشخصات پروژه
4500 متر مربع
حجم تقریبی کل کناف پروژه :
2 + 12 طبقه
تعداد طبقات :
تیر ماه نود و چهار
تاریخ عقد قرارداد :
شرکت ساختمانی دیپلمات
کارفرما و پیمانکار :
جناب آقای مهندس انصاری
مدیریت محترم پروژه :
سعادت آباد ، خیابان طاهرخانی ، پروژه دیپلمات کوهستان
آدرس پروژه :
شرح پروژه
پروژه دیپلمات کوهستان واقع در سعادت آباد خیابان طاهرخانی در تیر ماه سال 1394 مابین مدیریت پروژه و شرکت آژگن برج موجب عقد قرارداد گردید.
همکاری در این پروژه به واسطه ی تجارب مثبت قبلی بین دو شرکت آغاز گردید ولی به واسطه ی تفاوت محسوس دیدگاه مدیریت این پروژه با دو پروژه ی قبلی دیپلمات ، نیازمند تغییر نگرش و برنامه ریزی مدیران و مسئولین شرکت آژگن برج بود که باعث گردید در کلیه ی زمینه های فنی و مالی با شیوه های متفاوت ، پروژه با کیفیتی ماندگار و سرعتی مناسب مانند سایر پروژه های شرکت دیپلمات به بهره برداری برسد .