مجتمع 200 واحدی مهماندوست
مشخصات پروژه
به مساحت 220 متر مربع
اجرای یک واحد نمونه :
به متراژ تقریبی 60000 مترمربع در کنار انجام بخشی از کار
نظارت کامل کناف پروژه :
3 + 13 طبقه
تعداد طبقات :
سال نود و یک – نود و دو
تاریخ انجام پروژه :
موسسه مالی توسعه
کارفرما :
شرکت ساختمانی برج آوران ، وابسته به موسسه مالی توسعه
پیمانکار :
جناب آقای مهندس دهقانی
مدیریت محترم پروژه :
نیاوران ، خیابان سعیدی (مهماندوست) ، مجتمع 200 واحدی مهماندوست
آدرس پروژه :
شرح پروژه
مجتمع 200 واحدی مهماندوست واقع در نیاوران خیابان سعیدی ( مهماندوست ) احداث گردیده است .
شرکت آژگن برج به دعوت مدیریت پروژه اقدام به اجرای یک واحد نمونه به مساحت 220 متر مربع در پروژه نمود که پس از تأیید کیفی و زمانی اجرا ، تصمیم به عقد قرارداد بین این شرکت و کارفرما ( شرکت برج آوران ، وابسته به موسسه مالی توسعه ) گردید .
متأسفانه در این بازه زمانی با افزایش ناگهانی 5/2 برابری قیمت کلیه ی مصالح ساختمانی از جمله کناف ، پروژه متوقف گردید .
پس از مدتی از طرف مدیریت پروژه پیشنهاد تهاتر برای اجرا به شرکت آژگن برج ارسال شد که با این پیشنهاد موافقت صورت نگرفت . لذا مدیریت پروژه درخواست پذیرش مسئولیت نظارت کامل کناف پروژه از طرف این شرکت به متراژ تقریبی 60000 متر مربع را در کنار انجام بخشی از کار نمود و این روند با موافقت طرفین تا انتهای پروژه ادامه یافت که تجربه ای بسیار ارزشمند در زمینه ی نظارتی برای شرکت آژگن برج به همراه داشت .