مجتمع 408 واحدی شهید همت
مشخصات پروژه
40000 متر مربع
حجم تقریبی کل کناف پروژه :
هشت بلوک ( 3 + 16) طبقه
تعداد طبقات :
سال نود و سه
تاریخ عقد قرارداد :
سازمان تعاونی وزارت اطلاعات
کارفرما :
شرکت ساختمانی پناه ساز ایرانیان
پیمانکار :
جناب آقای مهندس مهدیزاده
مدیریت محترم پروژه :
انتهای بزرگراه همت ، ابتدای جاده آزادشهر ، پروژه 408 واحدی شهید همت
آدرس پروژه :
شرح پروژه
پروژه 408 واحدی شهید همت واقع در انتهای بزرگراه همت ابتدای جاده آزادشهر می باشد . این پروژه با حجم تقریبی 40000 متر مربع با هدف ساخت مسکن تعاونی برای کارمندان دولت احداث شد و در سال 1393 در طی یک مناقصه و با اجرای نمونه واحد و تأیید سوابق قبلی به شرکت آژگن برج واگذار گردید که با توجه به مشکلات مالی و مدیریتی بسیار ، پروژه با موفقیت به اتمام رسید .